دستگاه سورتینگ حجمی (رولیکی)

دستگاه سورتینگ حجمی میوه و مرکبات بر اساس ارزش محصولات، ابعاد، زیبایی، رنگ، کیفیت و دیگر فاکتور هایی که برای تولید کننده حائز اهمیت است، اقدام به مرتب سازی و ارزش گذاری آن ها به صورت سیستماتیک می کند.