دستگاه سورتینگ زردآلو

دستگاه سورتینگ زرد آلو در صنایع تولید کمپوت، مربا و... نیز نقش دارد. در واقع این دستگاه راندمان و بازدهی کار در مجموعه شما را افزایش خواهد داد. با استفاده از این دستگاه می توان عملیات شست و شو، ضد عفونی کردن، خشک کردن، جداسازی و تفکیک و... را با استفاده از یک ماشین انجام داد.