دستگاه سورتینگ زیتون

دستگاه اتوماتیک سورتینگ زیتون به وسیله لیزرهای پیشرفته، تفکیک زیتون ها از نظر ابعاد و اندازه را انجام میدهد و بدین ترتیب زیتون های ریز و درشت را از هم جدا می نماید تا زیتون های متناسب با نیازهای افراد و صنایع مختلف را در اختیار ایشان قرار دهد.