دستگاه سورتینگ سیب درختی

امروزه پیشرفت تکنولوژی و تلفیق ماشین آلات صنعتی با کشاورزی و باغداری، علاوه بر اینکه موجب سهولت انجام فعالیت ها برای تولیدکنندگان می شود؛ به افزایش کیفیت محصولات باغی نیز کمک میکند. از مهمترین دستگاه هایی که نقش به سزایی در افزایش کیفیت محصولات دارند، میتوان به دستگاه های سورتینگ اشاره کرد.