دستگاه سورتینگ سیب زمینی

شرکت های صادر کننده سیب زمینی به دیگر کشورها نیز به دستگاه سورتینگ سیب زمینی صادراتی نیاز دارند. آن ها با استفاده از این دستگاه می توانند سیب زمینی های با کیفیت را با قیمت فوق العاده ای به فروش برسانند و سود خود را افزایش دهند.