دستگاه سورتینگ هلو

هدف اصلی از به کار بردن دستگاه سورتینگ هلو در صنایع، جدا سازی و بسته بندی بهترین انواع هلو و درجه بندی آن ها می باشد. این دستگاه هلوهای با کیفیت را از انواع بی کیفیت آن متمایز می کند و هر کدام را در دسته ای خاص قرار می دهد.