دستگاه سورتینگ وزنی (الکترونیکی)

دستگاه سورتینگ وزنی میوه و مرکبات، از جمله پرکاربردترین نوع دستگاه ها در حوزه سورتینگ میوه و مرکبات می باشد. نحوه عملکرد این دستگاه بدین شکل است که با توجه به وزن مرکبات آن ها را غربالگری و جداسازی می کنند.