دستگاه سورتینگ گوجه فرنگی

دستگاه سورتینگ گوجه فرنگی صادراتی با جدا سازی بهترین انواع گوجه فرنگی، آن ها را برای بسته بندی و صادرات آماده می کند و در بسته بندی گوجه فرنگی های صادراتی مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین کارخانجات تولید رب گوجه نیز از دستگاه سورتینگ گوجه فرنگی برای پیشرفت و ایجاد سرعت عمل در کارهای خود استفاده می کنند.