دستگاه واکس میوه

ظاهر براق و جذاب در میوه، با استفاده از دستگاه واکس میوه حاصل می شود. دستگاه واکس مرکبات، مجموعه ای متشکل از بلبرینگ دستگاه واکس میوه، فرچه واکس میوه و... است. این اجزا در کنار هم فعالیت کرده و باعث ایجاد ظاهری زیبا و براق در میوه ها و مرکبات می شوند.