دستگاه گرمادرمانی مرکبات

با استفاده از دستگاه گرمادرمانی می توان مرکبات مختلفی مانند، نارنگی و پرتقال و نارنج و لیمو را ضد عفونی و قارچ کشی کرد. این دستگاه برای استفاده باغداران و یا تاجران حوزه میوه بسیار کاربردی است.